0986.880.870 - 0976.633.381

MẶT BẰNG THIẾT KẾ TÒA M1 VINHOMES MELODIA


MẶT BẰNG THIẾT KẾ TÒA M1 VINHOMES MELODIA

Vào ngày hôm nay (15/03/2018). Mặt bằng thiết kế tòa M1 Vinhomes Melodia Đỗ Đức Dục đã chính thức được công bố. Theo như thông tin ban đầu thì tòa M1 Vinhomes Melodia sẽ có …